Угода користувача застосунку “Мій Лікар”

1.Загальні положення.

1.1. Дана Угода користувача (далі – Угода) регламентує правовідносини між Товариством з обмеженою відповідальністю «Медикал Сервіс» (далі – Оператор) и фізичною/юридичною особою (далі – Користувач) при використанні застосунку «Мій лікар» (далі – Застосунок) з метою отримання Користувачем інформаційно – консультаційних послуг, що доступні Користувачу у Застосунку.

1.2. Дана Угода може бути змінено Оператором без якого – будь спеціального повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в Застосунку.

1.3. Правовідносини, які виникають між Користувачем і Оператором, в зв’язку з виконанням цієї Угоди, регламентуються діючим законодавством України.

1.4. Користувач, який встановив з метою користування Застосунком на мобільний прилад,

безумовно і повністю приймає всі умови цієї Угоди.

2.Визначення термінів.

2.1. Застосунок «Мій лікар» – інформаційна система, через яку надаються інформаційно – консультаційні послуги Користувачам.

2.2. Програма лояльності – програма мотивації Користувачів Застосунку, у випадку придбання послуг Користувачами на умовах, визначених Оператором в Застосунку.

2.4. Користувач – будь – яка дієздатна фізична особа, або юридична особа, яка надала згоду на дану Угоду шляхом встановлення Застосунку на мобільний прилад с метою його використання.

2.5. Оператор – Товариство з обмеженою відповідальністю «Медикал Сервіс», яке в Застосунку надає інформаційно – консультаційні послуги Користувачам.

2.6. Обліковий запис – сукупність відомостей, які Користувач вказує при реєстрації в Застосунку;

2.7. Бонус – це умовні одиниці, які зараховуються на рахунок Користувача, у випадку придбання послуг Користувачами на умовах, визначених Оператором Застосунку.

3.Правила роботи з Застосунком

3.1. Оператор забезпечує Користувача можливим використанням:

  • Застосунку «Мій лікар» на платформі Android и IOS;
  • Telegram – Bot «Мій лікар»;

3.2. Для участі в Програмі лояльності Користувачу необхідно зареєструватися, вказавши свій номер телефона.

3.2.1. Висловити свою згоду з умовами цієї Угоди. При цьому, Оператор ніяким чином не здійснює перевірку наданої Користувачем інформації на предмет дійсності та не несе відповідальності перед будь – якими третіми особами за точність і достовірність такої інформації; не розцінює надану інформацію Користувачем в якості персональних даних, які підпадають під захист відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3.2.2. Користувач самостійно може відстежувати історію бонусів, операцій, а також поточний стан бонусного рахунку. Користувачу забороняється використання двох чи більше номерів телефонів,  зареєстрованих з одного пристрою. У разі здійснення Користувачем зазначеного порушення, Оператор має право повністю або частково зупинити надання послуг, анулювати раніше нараховані Користувачу бонуси та індивідуальні пропозиції.

3.2.3. Користувач зобов’язаний належним чином виконувати умови цієї Угоди.

3.2.4. Правила та умови участі Користувача (далі – Правила) в Програмі визначаються Оператором в Застосунку. З цими Правилами Користувач може ознайомитися в Застосунку.

3.2.6. З метою поліпшення роботи Застосунку Оператор має право збирати, накопичувати, зберігати та обробляти відомості про статистичні дані використання Користувачем Застосунку.

3.2.7. Оператор залишає за собою право зміни/скорочення послуг, які надаються, тимчасового припинення роботи Застосунку по технічним чи з організаційних причин без повідомлення Користувача. Оператор залишає за собою право в будь – який момент розірвати цю Угоду по технічним або організаційним причинам, заблокувавши можливість його використання без повідомлення Користувача.

4.Припинення участі Користувача в Застосунку.

4.1. Користувач має право в будь – який момент розірвати цю Угоду в односторонньому порядку шляхом видалення Застосунку з мобильного приладу чи видалення свого облікового запису, припинення користування Застосунку на протязі 12-и місяців поспіль.

4.2. Припинити свою участь в Застосунку и видалити свої облікові (персональні дані) Користувач може шляхом відправки Оператору Заяви/Повідомлення в довільній формі для припинення участі шляхом закінчення терміну зберігання та обробки своїх персональних/облікових даних чи через Застосунок.

4.3. При отриманні Оператором такого повідомлення участь Користувача в Програмі через Застосунок одразу припиняється, бонуси будуть анульовані, обліковий запис і персональні дані Користувача Оператором знищуються.

5.Повідомлення Користувача в разі внесення змін до Угоди.

5.1. Оператор залишає за собою право внесення змін в дану Угоду і перегляду її умов.

5.2. Користуючись Застосунком, Користувач підтверджує свою згоду з умовами Угоди в редакції, яка діє на момент використання Користувачем Застосунку.

6.Отримання електронних повідомлень.

6.1. Користувач, погоджуючись з цією Угодою, надає свою інформовану і добровільну згоду на отримання електронних повідомлень відносно акційних пропозицій, розміщених в Застосунку, та новин.

6.2. Користувач може відмовитися від розсилки електронних листів/повідомлень, направивши на електронну адресу Оператора Заяву/Повідомлення в довільній формі чи через Застосунок.

7.Заключні положення.

7.1. Дана Угода є юридично зобов’язуюча, як для Оператора Застосунку, так і для Користувача.

7.2. Користувач має право відмовитися від прийняття змін і доповнень до цієї Угоди, які проводяться Оператором, що означає відмову Користувача від вікористування сервісів Застосунку.

7.3. У випадку виникнення будь – яких спорів та розбіжностей, пов’язаних  з виконанням цієї Угоди, Оператор Застосунку докладає усіх можливих зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів з Користувачем.

7.4. Всі можливі суперечки, що виникають у зв’язку з приводу виконання цієї Угоди, вирішуються в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.5. Ніщо в Угоді не може розумітися, як встановлення між Користувачем і Оператором, агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або будь – яких інших правовідносин, прямо не передбачених цією Угодою.

7.6. Користувач, який вважає, що його права та інтереси порушуються із-зі дій Оператора Застосунку, або третіх осіб у зв’язку з розміщенням в Застосунку будь – якого матеріалу, спрямовує претензію до Служби підтримки Застосунку.

7.7. У разі прийняття нормативно – правових актів органами влади України, які зачіпають цілком або в частині функціонування Застосунку, Оператор зберігає за собою право внесення будь – яких змін у функціонування Застосунку, спрямованих на приведення діяльності Застосунку у відповідність з новими нормами.

7.8. Ця Угода набирає чинності для Користувача з моменту його реєстрації в Застосунку та діє до того часу, поки не буде розірвано з ініціативи Оператора або Користувача.

7.9. Подальше використання Застосунку Користувачем після встановлення його на мобільний пристрій значить, що Користувач прийняв на себе відповідальність за безумовне виконання цієї Угоди.